+31 165 316 025 pl@sticcompany.nl

Plastic Company wordt CO2 neutraal!

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor Plastic Company een logisch gevolg van haar kernactiviteit: recycling. Kunststof restmateriaal wordt dankzij ons opnieuw ingezet als grondstof. Maar wat ons betreft gaat MVO nog een stapje verder: Plastic Company houdt in haar ondernemerschap rekening met de effecten op mens en milieu.

Daarbij betrekt Plastic Company ook haar stakeholders zoals leveranciers, klanten, medewerkers en de lokale omgeving. 

Hier staan begrippen als partnership, betrokkenheid, open communicatie en eerlijkheid centraal.

Om onze doelstellingen verder te verwezenlijken hebben we ons in 2016 aangesloten bij Stimular en maken we gebruik van de Milieubarometer om onze CO2 uitstoot in kaart te brengen en waar mogelijk te reduceren.

De volgende doelen zijn inmiddels gehaald

  • 100% groene stroom en 100% groen gas
  • FSC gecertificeerd papier
  • LED verlichting in al onze kantoren, productie- en opslagruimtes
  • EUR8, CCE klasse vrachtwagen
  • Realisatie van zelfverklaring via CSR Academy
  • Aangesloten bij Stimular en gebruik van Milieubarometer
  • Samenwerking Triodos en ASN Bank
  • MVO geïntegreerd in personeelshandboek
  • Afvalstromen verminderd en gescheiden

En we blijven werken aan

  • Toepassing  ISO26000 richtlijnen

 

 

 

 

Wij streven naar 100% CO2 neutraal !